Wie zijn we

De afdeling Politie van de BNMO is er voor de (oud-)collega met een beroepsziekte en/of dienstongeval en hun partner. We vormen een soort thuishaven met behulp van evenementen, activiteiten en bijeenkomsten en door het zijn van een platform voor zowel de leden als de Nationale Politie. Voor wat betreft de Nationale Politie zijn er op diverse niveaus contacten en geven we gevraagd en ongevraagd adviezen in het kader van een collectieve belangenbehartiging. De evenementen en bijeenkomsten die we organiseren kunnen verschillen van karakter, zoals een ontmoeting, een training en/of thema-bespreking. De signalen van de deelnemers worden gehoord en daar waar het kan besproken met de samenwerkpartners zoals de korpsleiding en de vakbonden. Wat wij niet doen is het zijn van een individuele belangenbehartiger en/of casemanager dan wel hulpverlener zoals maatschappelijke werker. We kunnen je wel verwijzen naar de juiste instantie of persoon voor persoonlijke hulp- of ontwikkelvragen.

Om een beter inzicht te geven in dat wat we doen en kunnen doen en wat we hebben gedaan is deze website ingericht.

Reacties zijn gesloten.