Coin voor leden BNMO

Gratis COIN voor leden van de afdeling Politie van de BNMO

De geschiedenis van de “challenge coins” gaat bijna honderd jaar terug en begint in Amerika. Elk legeronderdeel tot op compagniesniveau had een eigen logo. De commandant van zijn onderdeel liet vaak een “challenge coin” maken voor zijn manschappen om daarmee het saamhorigheidsgevoel te versterken. Al gauw volgden onderdelen van de marine, de luchtmacht en de kustwacht. Langzamerhand ontstond de traditie dat iedereen altijd zijn ‘coin’ bij zich had als “Teken van Verbondenheid”. Later werd een speciaal ritueel aan de ‘coin’ verbonden: “wanneer tijdens het stappen een militair zijn coin op de bar liet rinkelen (de challenge) moest de ander eveneens zijn coin kunnen laten zien. Kon hij dit niet dan moest hij het drankje betalen, kon hij dit wel dan betaalde de uitdager”.

Als BNMO afdeling Politie willen we de “challenge coin” die we uitgeven in een ander perspectief zetten.

De leden van de afdeling Politie van de BNMO zijn zonder uitzondering tijdens of door hun werk bij de Politie gewond geraakt. Of deze verwonding fysiek is of psychisch is, is van geen belang. De inzet voor de maatschappij heeft geleid tot deze verwonding want zoals vaak gememoreerd zijn het juist Politiemensen die een stap naar voren waar anderen een stap achteruit zetten. Deze inzet voor de maatschappij laat zich vertalen naar het begrip “maatschappelijk veteraan” en daar past een bepaalde vorm van decoratie bij. Helaas kent de Nederlandse Politie geen cultuur van decoreren maar dat wil niet zeggen dat er geen erkenning is voor de maatschappelijke inzet van de leden van de BNMO afdeling Politie.

Zoals vaak wordt gezegd zijn dienders lid van de Blauwe Familie en dragen zij een Blauw Hart. Het is daarom dat we een “Challenge Coin” hebben laten ontwikkelen die op de persoon zullen worden uitgereikt en waarbij ook de partners niet zullen worden vergeten want voor een ieder die de ‘Coin’ krijgt uitgereikt is er ook een zogenaamde pin (draagspeld) in een exacte kopie van de ‘coin’ maar dan in een kleiner formaat en dus ook voor de partners.

De afgelopen jaren hebben de leden van de BNMO afdeling Politie laten weten dat saamhorigheid een groot goed is en dat herkenning en erkenning van hun getoonde maatschappelijke inzet mag worden gezien. Vanaf nu kan dat. Met de “challenge coin” en daarbij behorende draagpin. Exclusief voor leden van de BNMO en voor hen die zich meer dan verdienstelijk hebben gemaakt voor de afdeling Politie van de BNMO.

Reacties zijn gesloten.