De BNMO en de Afdeling

Vanaf 1 augustus 2020 is de Afdeling Politie van de BNMO een feit. Toch is het soms voor mensen niet helemaal duidelijk hoe de afdeling is gepositioneerd binnen de BNMO. Hoe zit het in elkaar?

De BNMO is een vereniging die bestaat uit een aantal regionale afdelingen en een landelijke afdeling (politie). Voordat de politie toetrad tot de BNMO bestond de BNMO uit enkel regionale afdelingen. Mensen werden lid van de BNMO en ingedeeld bij de afdeling die qua regio overeen kwam met de woonplaats van het lid. De leden waren allemaal afkomstig van Defensie.

Tussen 2010 en 2015 werd duidelijk dat er behoefte, om diverse redenen, was om binnen de BNMO te gaan verbreden. In principe zou deze verbreding gestalte moeten worden gegeven door het aantrekken van geüniformeerde beroepen. In diezelfde tijd was een aantal mensen met een politie achtergrond op zoek naar een vereniging om de belangen van een flink aantal politiemensen (voornamelijk mensen met PTSS) te behartigen. Deze groep sloot zich aan bij de BNMO als Identiteitsgroep. De volledige financiering werd voor rekening genomen door de penningmeester van het hoofdbestuur. Om de leden de mogelijkheid te geven om ook deel te nemen aan de regionale programma’s, in de buurt van hun woonplaats werden de leden naast de Identiteitsgroep ook ingedeeld bij de regionale afdelingen.

Per 1 augustus 2020 is de Afdeling Politie van de BNMO opgericht. Omdat politiemensen vanuit een andere discipline komen en ook de daaraan gekoppelde problemen ondervinden was logisch dat er voor hen een landelijke afdeling werd opgericht. In dit geval dus alle politiemensen bij elkaar. Vanuit een bestaande behoefte is er gezocht naar een sleutel om politiemensen mee te laten doen aan regionale activiteiten, dit is in de vorm van een financiële afdracht aan de regionale afdelingen.

Leden van de BNMO afdeling Politie kunnen dus deelnemen aan de activiteiten van de BNMO overkoepelend welke meestal worden gehouden in Doorn in het “Veteranen Instituut”. Deze activiteiten kunnen dus plaatsvinden in een gemengde samenstelling van Defensie en Politie. Daarnaast kunnen zij, indien gewenst, deelnemen aan de activiteiten van de regionale afdeling welke ook plaatsvinden in een gemengde samenstelling van Defensie en Politie. Leden van de Afdeling Politie van de BNMO kunnen deelnemen aan de specifieke door de afdeling samengestelde activiteiten of evenementen waaraan dus alleen die leden kunnen deelnemen.

De afdeling BNMO Politie is dus onderdeel van de BNMO en werkt in dat verband nauw samen met de regionale afdelingen.

De afdeling Politie van de BNMO heeft zitting in de Bondsraad en kan daar invloed uitoefenen op het beleid met het aantal stemmen, evenredig aan het aantal leden, waarop zij op dit moment recht heeft en is daarmee in evenwicht met de regionale afdelingen van de BNMO.

Reacties zijn gesloten.