Onze penningmeester

Johan Schuurman heeft binnen de Politie nogal wat functies vervuld. Als hondengeleider en apd-er heeft hij nogal wat meegemaakt en na een fiks aantal jaren bleek hij PTSS te hebben opgelopen. Als één van de eersten kwam hij terecht bij Centrum 45 te Oegstgeest en is voor wat betreft de strubbelingen met PTSS in relatie tot de werkgever een ervaringsdeskundige. Vanuit zijn achtergrond in de medezeggenschap is hij erg betrokken bij de doelgroep en is vanaf de start bestuurder bij de BNMO afdeling Politie, vanaf nu als penningmeester.

Reacties zijn gesloten.