Onze voorzitter

Minze Beuving is onze voorzitter. Hij vertegenwoordigd ons in de Bondsraad van de BNMO en het Voorzittersoverleg maar belangrijker nog is hij de contactpersoon voor de korpsleiding van de Nationale Politie. Ook heeft hij contacten met sleutelfiguren binnen de Nationale Politie zoals sectorhoofden. Minze is met enige regelmaat te gast bij evenementen georganiseerd door de BNMO om contact te houden met de doelgroep om de collectieve belangen nog beter te kunnen behartigen.

Als oud korpschef van Politie en oud commandant van de Koninklijke Marechaussee is hij thuis in beide werelden van de BNMO en heeft van daaruit goede contacten met het hoofdbestuur van de BNMO. Minze is voor de afdeling de PR man die vanaf zijn intrede zich hard heeft gemaakt voor de zelfstandige afdeling BNMO Politie.

Reacties zijn gesloten.