De afdeling Politie is onderdeel van de BNMO, een van oorsprong op defensie gerichte belangenorganisatie. Mede omdat de BNMO wilde verbreden en de faciliteiten ook te beschikking wilde stellen van andere (geüniformeerde) overheidsinstellingen en er op dat moment een aantal vrijwilligers waren, binnen de politie, die onderzochten of er een mogelijkheid was een collectieve belangenorganisatie op te richten, was het redelijk snel beklonken dat er een afdeling Politie zou worden opgericht. In tegenstelling tot de op de defensie gerichte afdelingen (regionaal) is de afdeling Politie een landelijke afdeling d.w.z. dat de leden verspreid over Nederland wonen.

Binnen de afspraken van de BNMO mogen leden van de Politie deelnemen aan de regionale activiteiten en is daar een financiële afspraak over gemaakt.

De afdeling Politie heeft uiteraard overleg met de Nationale Politie over diverse zaken maar is geen onderdeel van de Nationale Politie. Wel vertegenwoordigd afdeling collectief de belangen van haar leden. De afdeling Politie is geen vakbond en doet geen persoonlijke belangenbehartiging. Wel kan de afdeling bogen op veel opgebouwde kennis op het gebied van PTSS en andere beroepsziekten en kan waar nodig verwijzen naar deskundigen.