PTSS

Er is nog veel te doen rond PTSS en ongetwijfeld zijn er nog politiemensen die niet weten dat ze PTSS hebben. PTSS is dan ook een vreemde ziekte die zich soms sluimerend openbaart. Voor hen die wat meer willen weten over de symptomen hieronder een beschrijving.

Als mensen een traumatische ervaring meemaken, voelen ze zich extreem bang, hulpeloos of bedreigd. Vaak voelen zij ook lichamelijke symptomen, zoals zweten, hartkloppingen en een versnelde ademhaling. Dit zijn normale menselijke en automatische reacties op gevaar en dreiging, die ook wel de ‘vecht/vlucht reacties’ worden genoemd. Het lichaam maakt zich klaar om te vluchten of in de aanval te gaan. Dit gebeurt vanzelf en helpt ons om in gevaarlijke situaties te overleven. Ook kan het zijn dat je met een ‘bevriesreactie’ reageert op de traumatische ervaring. Je lichaam houdt zich als het ware stil om de traumatische gebeurtenis te kunnen doorstaan.

Lang na de traumatische gebeurtenissen zelf, kunnen bepaalde dingen zoals geluid, geur, aanraking (zogenaamde triggers) dezelfde reacties oproepen. Het lijf reageert dan weer net alsof het daadwerkelijk in gevaar is. Mensen beleven dan de traumatische gebeurtenissen elke keer opnieuw, met alle lichamelijke reacties van dien. Daarom worden deze ervaringen ook wel ‘herbelevingen’ genoemd. Herbelevingen kunnen zich voordoen in de vorm van nachtmerries, maar ook optreden als je wakker bent. Hoe de inhoud van herbelevingen ook verschilt per persoon: ze leveren vaak veel angst en stress op. Een logisch gevolg hiervan is dat de meeste mensen de herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen proberen weg te drukken of te negeren. Op korte termijn kan de spanning zo wat dalen. Helaas werkt dit op de langere termijn juist niet. Hoe hard je het ook probeert: de herinneringen blijven zich aan je opdringen.

Wanneer er sprake is van steeds terugkerende en zich opdringende herinneringen, schrikreacties, vermijding en negatieve emoties, spreken we van een post traumatische stress stoornis.

Reacties zijn gesloten.