Wij zijn de afdeling Politie van de BNMO. De BNMO is een onafhankelijke organisatie voor (voormalige) werknemers van defensie, brandweer, politie, ambulance en andere geüniformeerden met lichamelijk of psychisch letsel, én hun verwanten. De BNMO kent 10 regionale afdelingen en 1 landelijke afdeling namelijk de Afdeling Politie.

De afdeling Politie bestaat sinds 2016 als deelgenoot van de BNMO en gaat richting de 600 leden. Binnen de afdeling worden er programma’s ontwikkeld voor de leden en op specifieke gebieden zoals voor partners – kinderen – en natuurlijk de gewond geraakte collega’s. Zoals in de aanhef al beschreven gaat het om leden met een door of in de dienst opgelopen lichamelijk- of psychisch letsel. Veel van de leden hebben een Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS) opgelopen maar er zijn er ook met blijvend lichamelijk letsel zoals bijvoorbeeld Tinnitus of het niet meer werken van bepaalde lichaamsdelen.

De afdeling bestaat uit leden en kent vrijwilligers zoals het bestuur, de bestuursondersteuners en een flink aantal afdelingsondersteuners. Op de pagina bestuur + kunt u nader kennismaken en lezen v.w.b. de werkzaamheden.